Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 160.

Pretraga je pronašla 4 rezultata.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

Vektoria@DKP

Aplikacija za upravljanje podacima digitalnog katastarskog plana

Geofoto d.o.o.

Dvoslojna aplikacija za upravljanje digitalnim katastarskim planom s ugrađenim topološko-geometrijskim kontrolama konzistentnosti kod provođenje pr...

Vektoria@KN

Aplikacija za upravljanje podacima katastra nekretnina

Geofoto d.o.o.

Cjeloviti informacijski sustav za upravljanje opisnom i prostornom sastavnicom katastra nekretnina, nastao proširivanjem aplikacije Vektoria@DKP sr...

Geoportal

GIS portal za potporu infrastrukture prostornih podataka

Gisdata d.o.o.

Aplikacija za pohranu i pretraživanje metapodataka na osnovu određenih svojstava uključujući i lokaciju. Metapodaci se mogu prikazati kao sažeti il...

IN2 Asylum portal

rješenje za podršku rada informacijsko-dokumentacijskih centara u državnim tijelima koja se bave prikupljanjem, pripremom i evaluacijom podataka o zemljama porijekla azilanata, odnosno problemom azilanata i azila općenito

IN2 d.o.o.

Riječ je o jedinstvenom rješenju na domaćem tržištu koje se od postojećih stranih rješenja za podršku rada Informacijsko dokumentacijskih centara š...