Vektoria@DKP

Aplikacija za upravljanje podacima digitalnog katastarskog plana

Opis rješenja:

Dvoslojna aplikacija za upravljanje digitalnim katastarskim planom s ugrađenim topološko-geometrijskim kontrolama konzistentnosti kod provođenje promjena na geometrijskim podacima te izdavanje izvoda iz baze podataka u analognom i digitalnom obliku.

Vrsta rješenja:
GIS Integracija

Područje primjene:
Vlada i državne institucije

Kome je rješenje namjenjeno:
Namijenjeno za upravljanje informacijskim sustavom digitalno katastarskog plana bez ograničenja u pogledu maximuma korisnika

Ključne riječi: digitalni katastarski plan, katastar nekretnina, katastar zemljišta, Prostorni podaci

Referentni korisnici: DGU RH, Općina Bihać

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: XE

Razvojni alat(i): MS Visual Basic, Intergraph Geomedia Objects

OS kompatibilnost: MS Windows XP

Geofoto - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

Vektoria@KV
Aplikacija za upravljanje podacima katastra vodova

Vektoria@KN
Aplikacija za upravljanje podacima katastra nekretnina

GeoWebPortal
Web portal za upravljanje prostornim podacima