10. Konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika HrOUG 2005 - 18.-22. 2005. U radnom dijelu održano je 137 događaja:
107 predavanja, 5 predavanja pozvanih govornika, 12 radionica, 4 demonstracije, 2 okrugla stola, 6 izložbi, 1 promocija.

Posjete događaja

Na konferenciji su aktivno praćene posjete prezentacija (Identity management za sve aktivnosti na 10. konferenciji). Nekoliko pokazatelja o posjetama pojedinih aktivnosti:
- registrirano je 5.985 ulaza na predavanja što je 54 prosječno po predavanju,
- registrirano je 310 ulaza na radionice što je 25 prosječno po radionici,
- registrirano je 50 pristupanja na demogrounde što je 13 prosječno po demogroundu.
Ukupno na svim događajima je bilo 6.345 pristupanja odnosno prosječno 50 po događaju. To je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je prvi put uvedeno praćenje događanja i kada je registrirano 4.540 ulazaka odnosno 40 prosječno po događaju.

Rezultati ANKETE

Anonimnom anketom koja je obuhvatila 282 odgovora, sudionici su ocjenili:
Stručni program konferencije sa 4,25
Sportsko zabavni program sa 4,32
Oracle program na konferenciji sa 4,20
Konferenciju u cjelini sa 4,37

Rezultati ANKETE - ocjenjivanje prezentacija

Sudionici događanja su ocijenjivali uspješnost događaja i njnihovu provedbu

Najpopularniji predavači

Najpopularniji predavači ove godine su Rudolf Jovanović iz Oracle Hrvatska i Steve Muench iz Oracle EMEA.

Najbolje ocijenjeni predavači

1. Steve Muench, Oracle - radionica: New Features in JDeveloper 10.1.3, ocjena: 5,0 2. Rudolf Jovanović, Oracle Hrvatska - radionica: Objektno orjentirani razvoj J2EE/ADF aplikacije pomoću JDevelopera i Jheadstarta, ocjena: 4,92 3. Zoran Jovanović, IN2 - predavanje: Punjenje podataka pomoću vanjskih tablica, ocjena: 4,84

Najbolje ocijenjena predavanja

1. Zoran Jovanović, IN2 - predavanje: Punjenje podataka pomoću vanjskih tablica, ocjena: 4,76
2. Hrvoje Patajac, Adris Grupa - predavanje: CRM u funkciji jačanja konkurentske prednosti poduzeća, ocjena: 4,65
3. Luka Stepinac, Krešimir Musa, Nove Tehnologije - predavanje: Oracle XML Data Synthesis (Oracle XDS), ocjena: 4,63

Najbolje ocijenjene radionice

1. Steve Muench, Oracle - radionica: New Features in JDeveloper 10.1.3, prijavljeno 29 sudionika, ocjena: 5,0
2. Steve Muench, Oracle - radionica: Introduction to JavaServer Faces, prijavljeno 29 sudionika, ocjena: 5,0
3. Steve Muench, Oracle - radionica: Forms-like Productivity for J2EE with JDeveloper/ADF and Oracle JHeadstart, prijavljeno 44 sudionika, ocjena: 4,96

Najposjećenija predavanja

1. Duško Vukmanović, Oracle Hrvatska - predavanje: Oracle AS Release 2 (10.1.2) Forms i Reports novosti prijavljeno 149 sudionika 2. Boris Milošević, Domagoj Popić, Plus Plus - predavanje: Oracle Forms vs. Jdeveloper, prijavljeno 146 sudionika 3. Alen Prodan, Login - predavanje: Sistemska statistika i Cost Based optimizacija, prijavljeno 108 sudionika

SNIMKE sa konferencije - što se događalo na konferenciji možete pogledati pogledati ovdje.

Konferencijski CD komplet

Konferencija je obilovala događanjima koji se zbog velikog broja svi ne mogu objaviti na web stranicama, te su na 2 postkonferencijska CDa pripremljene snimke
- tekstova referata i obraćanja,
- prezentacija predavanja i radiona obavljenih na konferenciji te
- sportsko zabavnih događaja na konferenciji.
CD-i su bili dostupni na štandu HrOUG-a na INFO2005, a ostalim će sudionicima biti dostavljeni naknadno. Molimo sudionike koji do 30. studenog ne dobiju CD-ove da nam se obrate.
Nakon dostave sudionicima konferencije, preostale CD-ove možete naručiti.