HrOUG2005 - Sport i zabava (Rezultati)

Na konferenciji HrOUG2005 održan je cijeli niz sportsko-zabavnim aktivnosti. Pogledajte tko su bili pobjednici.

HrOUG2005 - Radionice

Na konferenciji HrOUG2005 održane su slijedeće radionice:

HrOUG2005 - Predavanja

Na HrOUG2005 održano je 113 predavanja. Ovdje možete naći predavače, teme i sažetke predavanja. Cjeloviti referati i prezentacije sa konferencije objavljene su na postkonferencijskom CD-u.