SQL jezik predstavlja ključnu komponentu arhitekture svih poslovnih aplikacija. Optimiziran SQL kod ne samo da osigurava zadovoljstvo krajnjeg korisnika zbog efikasnijeg obavljanja posla, već donosi i značajne uštede u vidu smanjenja potrebnog broja licenci. Problem s kojim se suočava većina korisnika gotovih SW rješenja je kako optimizirati SQL kod bez izmjene programskog koda (sorce kod nije dostupan krajnjem korisniku ili dobavljač SW-a ne pristaje na izmjenu koda). Potreba za takvom optimizacijom raste sa povećanjem kompleksnosti SW-a. Srećom, Oracle je prepoznao ovaj problem, te ponudio više različitih načina njihovog rješavanja.
Na predavanju će biti predstavljena praktična iskustva optimizacije SQL upita bez izmjene programskog koda.

SQL optimization without the alteration of the source code
Abstract:
SQL language is considered to be a key architectural component of all business applications. The more efficient work performance of an optimized SQL code not only ensures the end-user is satisfied, but also generates significant savings by reducing the required number of licenses. Most users of packaged SW apps have been facing the problem of how to optimize the SQL code without changing the source code. (source code is not available to the end-user or the SW supplier won’t accept any code changes). The need for such optimization increases with the increase in the complexity of SW. Luckily, Oracle has identified this issue and produced a number of different solutions.
This presentation will aim to demonstrate practical examples of the SQL optimization without the adjustments in the source code.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje / Lecture

Razina težine: Vrlo detaljno i stručno / Expert

Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.) / Experianced

Poželjna funkcija slušatelja:
DBA
Developer
Dizajner / Designer

Predviđeno vrijeme trajanja rada - aktivnosti: 30 min

506_Pojatina-Optimizacija-SQL.pdf 4,57 MB

506_Pojatina-skripta.sql 4,94 kB

O predavaču

Optimizacija SQL upita bez izmjene programskog koda

Josip Pojatina

mStart telekomunikacije d.o.o./Agrokor ICT

Josip Pojatina Nakon završenog FER-a, radio sam kao developer/dba/softver arhitekt/konzultant za Oracle eBS. Trenutno radim na projektiranju/ implementaciji Oracle Retail softvera u Konzumu, jednom od najkompleksnijih projekata u regiji. Glavno područje interesa nalazim u optimizaciji kompleksnih IT sustava baziranih na Oracle i Open Source tehnologijama.
Bio:
Josip Pojatina After FER, I’ve been working as a developer/dba/software architect/consultant for Oracle eBS. Currently I’m working on the design and implementation of the Oracle Retail in Konzum, one of the largest projects in this region. My main area of interest is the optimization of complex IT systems that are based on Oracle and Open Source technologies.