Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 160.

Pretraga je pronašla jedno rješenje.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

ERPINS-G

Integralni informacijski sustav za građevinske tvrtke

ININ informatički inženjering d.o.o.

Integralni IS s podsustavima: normativi, troškovnik, komercijala, upravljanje gradilištima, nabava i zalihe, radni nalozi, kontroling, upravljanje...