Novosti

EMEA Oracle User Conference 2007

28. ožujak, 2007., EOUC

Od 2007. godine EOUC (European Oracle Usergroup Council) je organizator velike EOUC Oracle korisničke konferencije koja se održava u Amsterdamu 3. i 4. svibnja 2007.

Program putovanja u Amsterdam na konferenciju EOUC07

28. ožujak, 2007., Ema tours

HrOUG je u suradnji sa turističkom agencijom Ema Tours pripremio slijedeći program puta na EOUC konferenciju u Amsterdam...

Datumi JavaCro'16 i HrOUG 2016

25. siječanj, 2016.

JavaCro'16 18.-20. svibanj 2016.

HrOUG 2016 18.-22. listopad 2016.

Obje konferencije će se održati u Rovinju.