Obnavljanje članarine

Postupak obnavljanja članarine

1. Članarina vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je uplaćena.

2. Hrvatska udruga Oracle korisnika počekom veljače šalje svim članovima račun za članarinu za kalendarsku godinu koja je započela.

3. Popust za uplatu HrOUG članarine vrijedi za sve uplate članarine do kraja veljače.

4. Ukoliko se članarina ne obnovi, to ujedno znači da se više ne želi biti član Hrvatske udruge Oracle korisnika. U tom slučaju je potrebno vratiti HrOUG račun i pismeno (e-mail ili dopis) zatražiti ispis iz udruge.

5. Članarina se može obnoviti zaključno sa 31.8. tekuće godine.