Vrste članarina

Članovi udruge su pojedinačni članovi (fizičke osobe), te poduzeća (pravne osobe).

Fizičke osobe

Uplatom godišnje članarine Hrvatske udruge Oracle korisnika ostvaruju pravo na:

 • 20% popusta na kotizaciju za sudjelovanje na godišnjoj HrOUG konferenciji kao i na JavaCro konferenciji
 • Redovito dobivanje HrOUG Novosti sa najnovijim informacijama o svakodnevnim praktičnim problemima i njihovim rješenjima članova Hrvatske udruge Oracle korisnika
 • Mogućnost sudjelovanja u radu i donošenju odluka na Skupštini HrOUG-a

Pravne osobe:

Krajnji korisnici

Uplatom godišnje članarine Hrvatske udruge Oracle korisnika ostvaruju pravo na:

 • Besplatno sudjelovanje za jednu osobu na konferenciji HrOUG ILI na konferenciji JavaCro
 • 10% popusta na svaku slijedeću kotizaciju za sudjelovanje na godišnjoj HrOUG konferenciji i za Java konferenciju
 • nominiranje predavanja za godišnju HrOUG konferenciju i za JavaCro konferenciju
 • Redovito dobivanje HrOUG Novosti sa najnovijim informacijama o svakodnevnim praktičnim problemima i njihovim rješenjima članova Hrvatske udruge Oracle korisnika
 • Mogućnost predstavljanja poduzeća na HrOUG www stranicama
 • Mogućnost sudjelovanja u radu i donošenju odluka na Skupštini HrOUG-a

Oracle partneri

Uplatom godišnje članarine Hrvatske udruge Oracle korisnika ostvaruju pravo na:

 • Besplatno sudjelovanje za dvije osobe na konferenciji HrOUG ILI na konferenciji JavaCro, a može i kombinacija u vidu besplatnog sudjelovanja jedne osobe na HrOUG konferenciji + jedne osobe na JavaCro konferenciji.
 • 10% popusta na svaku slijedeću kotizaciju za sudjelovanje na godišnjoj HrOUG konferencijii za Java konferenciju
 • nominiranje predavanja za godišnju HrOUG konferenciju i za JavaCro konferenciju
 • Redovito dobivanje HrOUG Novosti sa najnovijim informacijama o svakodnevnim praktičnim problemima i njihovim rješenjima članova Hrvatske udruge Oracle korisnika
 • Mogućnost predstavljanja poduzeća na HrOUG www stranicama
 • Mogućnost predstavljanja poslovnih rješenja HrOUG člana na HrOUG www stranicama
 • Mogućnost sudjelovanja u radu i donošenju odluka na Skupštini HrOUG-a