Visina članarine

Visina godišnje članarine

Članarina u HrOUG-u vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je plaćanje članarine izvršeno.

Visine članarina prema vrsti:

Oracle partneri 800 €
Pravne osobe 400 €
Fizičke osobe 40 €

Članarina u udrugama je oslobođena plaćanja PDV-a

Koje pogodnosti ostvaruju članovi HrOUG-a temeljem uplate članarine možete pogledati ovdje

Popust na članarinu

Za uplate članarine po R1 računu HrOUG-a izvršene do kraja veljače, HrOUG odobrava 10 % popusta

Do kada se može uplatiti članarina?

Članarina za kalendarsku godinu može se uplatiti najkasnije do 31.8.