Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 172.

Pretraga je pronašla 41 rezultata.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

GeoWebPortal

Web portal za upravljanje prostornim podacima

Geofoto d.o.o.

Cjeloviti informacijski sustav temeljen na troslojnoj arhitekturi s mogućnošću pregledavanja, izvoza te ažuriranja geometrijskih (rasterskih i vekt...

Abakus Backup Server

Abakus plus d.o.o.

Backup server je specijaliziran proizvod za izradu sigurnosnih kopija najvažnijih podataka vaše organizacije na tvrde diskove.Njegove inovativne ka...

BMC CONTROL-M for Oracle Applications

Modul za upravljanje paketnim (batch) obradama unutar okoline Oracle aplikacija

IMAVES d.o.o.

BMC CONTROL-M osigurava tehnologiju za učinkovitu implementaciju IT Workload Automation kroz poduzeće. Omogućava široki spektar platformskih i apli...

CROSS

Corporate Registers and Office Support System

InfoDom d.o.o.

CROSS je sveobuhvatno rješenje e-governmenta i e-poslovanja za višerazinsko upravljanje poslovnim procesima i dokumentacijom kroz pravo i organizac...

EPM/SPR

Executive Portfolio Management/Sustav Poslovnih Registara

InfoDom d.o.o.

Sustav za upravljanje svim vrstama registara, upisnika i očevidnika. Zasnovan je na meta strukturi podataka, upravlja životnim ciklusima i vezama p...

TIMES INTEGRATOR WEB veleprodaja

Poslovna programska rješenja za veleprodaju putem interneta

Times computers d.o.o.

Mogućnost da kupci naručuju robu u bilo koje doba dana ili noći, sa bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu, koristeći bilo koje računalo, not...

Ured bez papira

Rješenje za upravljanje cjelokupnim korporacijskim sadržajem

Times computers d.o.o.

Rješenje osigurava organizacijama da efikasno dohvate, osiguraju, dijele i distribuiraju digitalne i analogne sadržaje i tako značajno smanje trošk...

IRMA

Information Resource Management Architecture

InfoDom d.o.o.

IRMA je sustav koncepata, modela i aplikacija podržan jedinstvenom arhitekturom koja se povezuje sa njenim poslovnim okolišem: sustavom za razvoj p...

Laser*AC

Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova

Laserline d.o.o.

Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova razvijena za Android mobilnu platformu. Korištenjem aplikacije Laser*AC mogućnost pogreške u odnosu na ručn...

Laser*GLAS

Financijsko-računovodstveni podsustav

Laserline d.o.o.

Podržava kvalitetno vođenje glavne knjige i saldakonti kupaca i dobavljača, pomoćne knjige kao što su ulazne fakture, knjige URA i IRA, blagajničko...

Laser*HR

Upravljanje ljudskim resursima

Laserline d.o.o.

Ovaj podsustav obuhvaća praćenja prava radnika, planiranje godišnih odmora i odsutnosti, automatizirano pravo na godišnji odmor, izradu tiskane dok...

Laser*MAT

Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laserline d.o.o.

Podsustav sadrži centralnu nabavu svih troškova i usluga dobavljača (potrošnog materijla, inženjerijskog materijala, sitnog inventara, troškova ben...