Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 171.

Pretraga je pronašla 43 rezultata.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

Laser*GLAS

Financijsko-računovodstveni podsustav

Laserline d.o.o.

Podržava kvalitetno vođenje glavne knjige i saldakonti kupaca i dobavljača, pomoćne knjige kao što su ulazne fakture, knjige URA i IRA, blagajničko...

Laser*HR

Upravljanje ljudskim resursima

Laserline d.o.o.

Ovaj podsustav obuhvaća praćenja prava radnika, planiranje godišnih odmora i odsutnosti, automatizirano pravo na godišnji odmor, izradu tiskane dok...

Laser*MAT

Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laserline d.o.o.

Podsustav sadrži centralnu nabavu svih troškova i usluga dobavljača (potrošnog materijla, inženjerijskog materijala, sitnog inventara, troškova ben...

Laser*MOBILE

Grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi

Laserline d.o.o.

Laser*MOBILE je nova grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi.Prijenos podataka iz i u Laser*MOBILE module ob...

Laser*OSIS

Podsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom

Laserline d.o.o.

U ovom je podsustavu omogućeno kvalitetno praćenje ulaza, izlaza, stanje dugotrajne imovine i obračune amortizacije. Prema potrebi, praćenje sredst...

Laser*PLA

Podsustav za obračun plaća

Laserline d.o.o.

Podsustav obuhvaća vođenje matičnih podataka (definiranje tarifnih razreda te grupiranja radnih mjesta po istima, vođenje djelatnika po više različ...

Laser*POS

Multiplatformsko rješenje za gastro prodaju.

Laserline d.o.o.

Osnovne karakteristike su: - unutar istog naplatnog uređaja moguće je evidentiranje prodaje usluga i proizvoda - prodaja gastro proizvoda - prodaj...

Point 2000

Integralni poslovni informacijski sustav

Point d.o.o.

Kompletni integralni informacijski sustav za poduzeća svih veličina neovisno o njihovoj djelatnosti. Sustav obuhvaća module financija, nabave, prod...

TIMES INTEGRATOR ERP

Poslovna programska rješenja za vođenje poslovanja tvrtke

Times computers d.o.o.

Times Integrator ERP je alat za vođenje cjelokupnog poslovanja poduzeća koji omogućuje rukovodstvu da nadgleda poslovanje poduzeća i dobije točna,...

ISIT

Rješenje ISIT (Informacijski Sustav za InvesTitore)

Infosistem d.d.

Informatička potpora za obavljanje cjelokupnog financijskog poslovanja tvrtke i praćenje operativnih poslova u području projektiranja, izgradnje i...

Blagajna i putni nalozi

Blagajničko poslovanje i evidencija putnih naloga

InfoDom d.o.o.

Aplikacija je namijenjena administriranju i vođenju blagajničkog poslovanja i evidencije putnih naloga, evidenciji i ispisu uplatnica/isplatnica, g...

FOMS (Financial obligation monitoring system)

Upravljanje budućim financijskim obavezama

InfoDom d.o.o.

FOMS je sustav za upravljanje financijskim obavezama. Sustav podržava pregled i rad s dokumentima, pregled plana plaćanja, administraciju dokumenat...