Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 166.

Pretraga je pronašla 8 rezultata.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

Network Inventory

Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunikacijska poduzeća

Multisoft d.o.o.

Kompletni IS za planiranje, razvoj, održavanje i dokumentaciju telekomunikacijskih mreža. Sustava podržava bakrene, koaksijalne, optičke, radio i m...

PI Telco DWH model

Model skladišta podataka za telekomunikacijske kompanije

Poslovna inteligencija d.o.o.

PI Telco DWH model primjenjiv je za fiksne i mobilne telekomunikacijske operatere. Uz tradicionalne BI zahtjeve, pokriva i zahtjeve analitike velik...

Mcommerce

Platforma za telecom usluge – nadopuna računa, mBanking, mParking

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Platforma omogućuje mobilne usluge za telecom operatere – nadopunjavanje korisničkih računa, mParking, mBanking. Povezivanje sa drugim vanjskim par...

SDP

Service Delivery Platform

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Platforma omogućuje mobilne usluge za telecom operatere i povezivanje sa vanjskim partnerima.

Ericall

Ericall Account Web Manager

Ericsson Nikola Tesla d.d.

EriCall web-bazirana poslovna aplikacije za praćenje i statističku obradu PBX telefonskog prometa. Sastoji se od slijedećih modula: a.) Aplikacij...

SIM Management

naručivanje i obrada SIM kartica, provisioning

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Web aplikacija za naručivanje i pregled stanja SIM kartica kod telekoma, integrirana sa Provisioning sustavom i ostalim sustavima relevantnim za li...

Ticketing/reporting sistem

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Prikupljanje ticketing podataka (podaci o korištenju usluge: pozivi, poslani SMS-ovi, MMS-ovi, GPRS browsing, dopuna voucher-a,...) sa svih elemena...

Telecom Billing/Invoicing

Billing i Invoicing moduli za telecom operatera fiksne mreže

Arbor Informatika d.o.o.

Moduli/podsustavi namijenjeni su za uključivanje u integralni IS telecom operatera fiksne mreže. Predviđeni za rad u sustavu s CRM i Account Receiv...