Multisoft d.o.o.

U realizaciji projekta tvrtka je koristi programske produkte FME, Safe Sowtvare, General Electric, AutoDesk, Microsoft, SCO Unix, Oracle. dok za sklopovsku opremu koristi produkte i uređaje kompanija Fujitsu Siemens Computers i HP (Compaq).

Djelatnost poduzeća:
Informacijske tehnologije

Tvrtka MULTISOFT d.o.o. je osnovana 1990 godine nakon promjene političkog i gospodarstvenog sistema. Po veličini spada u rang manjih, odnosno srednjih tvrtki, te je kao takva fleksibilna u organizaciji i realizaciji poslova. Tvrtka je od svojeg nastanka orijentirana na razvoj i uvođenje informatičkih rješenja i sustava za poznatog korisnika. Postepeno tvrtka profilira svoje područje djelovanja, pa tako su danas njena IT rješenja namijenjena za specijalizirane korisnike iz područja komunalne infrastrukture kao i korisnicima sustava nadzora i upravljanja pojedinih tehnoloških procesa. Jedna od osnovnih osobina djelovanja tvrtke je izvođenje projekata poznatog sadržaja, rok i krajnjeg korisnika. Profilirane su četiri glavne djelatnosti tvrtke: trgovina, marketing, konzalting i projektiranje, izvođenje informatičkih projekata, za korisnike iz komunalnih organizacija, procesne industrije, transporta i komunikacija,

Najvažnije reference:

  • Končar
  • Končar – KET
  • Hrvatska elektroprivreda
  • IPIM
Multisoft - logo

Rješenja:

DeGIS
Integrirani IS baziran na funkcionalnom katastru ElektroEnergetske mreže.

VodGIS
Katastar vodova za lokalnu samoupravu

Network Inventory
Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunika...

FME + FME Server
Feature Manipulation Engine

Smallworld Geoxtension
Rješenje za integraciju georeferenciranih podataka u poslovne procese kroz...

Multisoft d.o.o.

http://www.multisoft.hr

Brozova 2
10000 Zagreb

tel: + 385 1 3640 815
fax: + 385 1 3640 812

Kontakt osoba:

Mario Starčević, Voditelj IT projektiranja
e-mail: [email protected]