DeGIS

Integrirani IS baziran na funkcionalnom katastru ElektroEnergetske mreže.

Opis rješenja:

Sustav objedinjuje prostorne, topološke, tehnološke i procesne informacije o ElektroEnergetskoj mreži. Sustav ima module za podršku:
- Planiranja i razvoja
- Vođenja i upravljanja
- Intervencija i održavanja
- Tehničke dokumentacija
- Povezivanje s IS drugih korisnika na prostoru djelovanja

Vrsta rješenja:
GIS Integracija
Internet i Portali / Elektronsko poslovanje

Područje primjene:
Naftna industrija / Energetika

Kome je rješenje namjenjeno:
Sustav je namijenjen elektrodistribucijskim poduzećima

Ključne riječi: distribucija električne energije, energetika, katastar, prijenos električne energije, GIS

Referentni korisnici: HEP; HEP ODS: DP Elektra Zagreb, DP Elektrodalmacija Split

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: 9.2. + Oracle Spatial

Razvojni alat(i): Smallworld CST, Oracle, Java, XML, HTML

OS kompatibilnost: Serveri: MS Windows, UNIX, Linux Klijenti: MS Windows

Multisoft - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

VodGIS
Katastar vodova za lokalnu samoupravu

Network Inventory
Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunika...

FME + FME Server
Feature Manipulation Engine

Smallworld Geoxtension
Rješenje za integraciju georeferenciranih podataka u poslovne procese kroz...