Smallworld Geoxtension

Rješenje za integraciju georeferenciranih podataka u poslovne procese kroz standarde preglednika

Opis rješenja:

Smallworld Geoxtension omogćuje korisnicima izradu i distribuciju web-orijentiranih aplikacija u standardnom IT okruženju. Rješenja mogu biti aktivirana na bilo kojoj HW platformi koju podržava Oracle i na svakom radnom mjestu koje podržava Internet Explorer ili Java Virtual Machine.
Geoxtension je okruženje, jednostavno za korištenje, za vizualizaciju i pretraživanje prostornih podataka bez potrebe za specifičnim programerskim i db management znanjima.

Vrsta rješenja:
GIS Integracija

Područje primjene:
Ostalo

Kome je rješenje namjenjeno:
Oracle Spatial korisnici

Ključne riječi: WEB, GIS, prostorni podaci

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: 9i

OS kompatibilnost: Koje podržava Oracle i JVM

Multisoft - logo

tel: + 385 1 3640 815
fax: + 385 1 3640 812


Kontakt osoba:
Mario Starčević, Voditelj IT projektiranja
e-mail: mario.starcevic@multisoft.hr

Ostala rješenja:

DeGIS
Integrirani IS baziran na funkcionalnom katastru ElektroEnergetske mreže.

VodGIS
Katastar vodova za lokalnu samoupravu

Network Inventory
Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunika...

FME + FME Server
Feature Manipulation Engine