VodGIS

Katastar vodova za lokalnu samoupravu

Opis rješenja:

Kompletni IS za osnivanje, vođenje i arhiviranje prostornih, topoloških i funkcionalnih podataka o komunalnim, energetskim i telekomunikacijskim mrežama namijenjen lokalnoj samoupravi. Sustav ima i module za:
- Izdavanje izvoda iz katastra vodova,
- Upravni postupak,
- Samostalno vođenje ili integraciju s katastrom zemljišta i RPJ
- WEB preglednik katastra vodova

Vrsta rješenja:
GIS Integracija
Internet i Portali / Elektronsko poslovanje

Područje primjene:
Državna samouprava (regionalni nivo)
Javne i komunalne usluge

Kome je rješenje namjenjeno:
Lokalna saomuprava; Komunalna poduzeća

Ključne riječi: registar prostornih jedinica, vodovi, GIS, katastar, uprava

Referentni korisnici: Grad Zagreb - Gradski ured za katastar i geodetske poslova

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: 9i + Oracle Spatial

Razvojni alat(i): Smallworld CST, Oracle, Java, XML, HTML

OS kompatibilnost: Serveri: MS Windows, UNIX, Linux Klijenti: MS Windows

Multisoft - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

DeGIS
Integrirani IS baziran na funkcionalnom katastru ElektroEnergetske mreže.

Network Inventory
Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunika...

FME + FME Server
Feature Manipulation Engine

Smallworld Geoxtension
Rješenje za integraciju georeferenciranih podataka u poslovne procese kroz...