FME + FME Server

Feature Manipulation Engine

Opis rješenja:

FME je sustav za obradu, transformiranje i konverziju prostornih, i njima pridruženim, podataka. FME i FME server su danas najuportebljavanji alati za intergraciju aplikacija baziranih na Oracle Spatial tehnologiji s drugim prostorno orijentiranim sustavima. Sadrži module za rad sa preko 150 različitih formata prostornih podataka i ima više stotina funkcija za analizu i manipulaciju s prostornim podacima.

Vrsta rješenja:
GIS Integracija

Područje primjene:
Ostalo

Kome je rješenje namjenjeno:
Oracle Spatial korisnici

Ključne riječi: konverzija podataka, prostorni podaci, transformacija podataka, GIS

Referentni korisnici: Hep; Državna Geodetska Uprava; Grad Zagreb

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: 9i + Oracle Spatial

OS kompatibilnost: UNIX; Linux, MS Windows

Multisoft - logo

tel: + 385 1 3640 815
fax: + 385 1 3640 812


Kontakt osoba:
Mario Starčević, Voditelj IT projektiranja
e-mail: mario.starcevic@multisoft.hr

Ostala rješenja:

DeGIS
Integrirani IS baziran na funkcionalnom katastru ElektroEnergetske mreže.

VodGIS
Katastar vodova za lokalnu samoupravu

Network Inventory
Fizički i logički funkcionalni katastar (Network Inventory) za telekomunika...

Smallworld Geoxtension
Rješenje za integraciju georeferenciranih podataka u poslovne procese kroz...