Opis rješenja:

Modul POSIA*Back OFFICE predstavlja integrirano programsko rješenje uz upravljanje poslovima maloprodajnog lanaca s cjelovitim obuhvatom poslovnog procesa i neophodnim proširenjima vezanim uz nadgledanje i nadzor u programskom i komunikacijskom dijelu sustava.

Ovaj modul pokriva sve poslove u tzv. "back office" području koji obuhvaćaju pripremu podataka i dokumenata potrebnih za nesmetani rad prodajnih mjesta (modul POSIA*Front Office), pregled, kontrolu i elementarnu analizu podataka prispjelih s prodajnih mjesta te omogućuje komunikaciju prodajnog mjesta prema centralnom sustavu.

  • Upis i ažuriranje matičnih podataka tvrtke i maloprodajnih jedinica koje koriste POSIA*Front Office
  • Upis i ažuriranje matičnih podataka poslovnih partnera, referenata i korisnika sustava
  • Upis i ažuriranje matičnih podataka skladišta i artikala, te ostalih matičnih podataka potrebnih za detaljni opis artikala (klasifikacije artikala, porezne grupe, povratne naknade, jedinice mjera itd.)
  • Upis i ažuriranje skladišnih i ostalih dokumenata te veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija, s pregledom stanja na prodajnim mjestima te distributivnim skladištima.
  • Automatsko generiranje cjenika artikala prema poslovnom pravilu, a na temelju prethodno upisanih maloprodajnih i veleprodajnih kalkulacija
  • Automatsko generiranje knjiga popisa robe i kartica artikala te praćenje stanja artikala po prodajnim mjestima i distributivnim skladištima
  • Praćenje dnevnih prometa po prodajniim mjestima i načinima plaćanje
  • Obračun inventura s automatskim obračunom kala i knjiženjem inventurni razlika
  • Prometni izvještaji na analitičkoj razini, a prema zadanim kvalifikacijskim parametrima - proizvoljno zadavanje neograničenog broja

Vrsta rješenja:
CRM - Prodaja

Područje primjene:
Trgovina

Kome je rješenje namjenjeno:
prodajnim mjestima

Ovo rješenje je povezano s POSiA*Sustav upravljanja maloprodajom.

Ključne riječi: prodaja

Podrška za višejezičnost: Ne

Infoart - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

POSiA*Sustav upravljanja maloprodajom
Integrirani sustav upravljanja maloprodajom temeljen na touch screen tehnol...

HRiDs*
Sustav upravljanja ljudskim resursima

iBIS*
Infoart Business Intelligence Suite

POSIA*Front Office

iBIS*Analiza poslovnih partnera

iBIS*Analiza financijskih pokazatelja

iBIS*Analiza robnih tokova

iBIS*Analiza rada maloprodaje

iBIS*Analiza ljudskih resursa