iBIS*Analiza poslovnih partnera

Opis rješenja:

Analiza poslovnih partnera je osnovni modul iBIS-a koji u sebi sadrži:

 • Trenutna stanja kupaca - pokazatelje fakturirane, dospjele i naplaćene realizacije na promatrani dan
 • Detaljne podatke o kupcima uključujući godišnje, mjesečne i dnevne trendove, usporedne prikaze razdoblja i udjele u ukupnim veličinama na razini poduzeća
 • Usporedne pokazatelje pojedinih kupaca, rang liste fakturiranje i uplata
 • Stanje fakturiranja u odabranom razdoblju s mogučnošću "prodiranja" (drill down) do pojedinačne fakture i njenih stavaka
 • Stanje dospjele, a nenaplaćene realizacije u odabranim razdobljima, liste faktura koje dospijevaju za odabrani vremenski period
 • Kašnjenja plaćanja po odabranim kategorijama, kašnjenja na razini pojedinačne fakture, obračunate kamate
 • Uplate kupaca u odabranom razdoblju s mogučnošću praćenja uplate do razine zatvaranja pojedinačnih faktura
 • Izvode za pojedinačna razdoblja te uplate po pojedinačnom izvodu
 • Trenutna stanja dobavljača - pokazatelje fakturiranja, dospijeća ulaznih računa
 • Detaljne podatke o dobavljačima uključujući godišnje, mjesečne i dnevne trendove, usporedne prikaze razdoblja i udjele
 • Usporedne pokazatelje dobavljača
 • Stanje ulaznih računa s mogučnošću praćenja do izvornog dokumenta dobavljača
 • Praćenja dospijeća ulaznih računa u odabranom razdoblju ("što treba platiti" za odgovarajući vremenski period)
 • Izvodi dobavljača, analiza plaćanja

Vrsta rješenja:
Bussines Intelligence & DW

Područje primjene:
Proizvodnja
Vlada i državne institucije
Državna samouprava (regionalni nivo)
Trgovina
Skladištenje, transport i distribucija

Kome je rješenje namjenjeno:
Srednje velika i velika poduzeća

Ovo rješenje je povezano s iBIS*.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 9i

Razvojni alat(i): JDeveloper

OS kompatibilnost: Windows, Linux

Infoart - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

POSiA*Sustav upravljanja maloprodajom
Integrirani sustav upravljanja maloprodajom temeljen na touch screen tehnol...

HRiDs*
Sustav upravljanja ljudskim resursima

iBIS*
Infoart Business Intelligence Suite

POSIA*Front Office

POSIA*Back Office

iBIS*Analiza financijskih pokazatelja

iBIS*Analiza robnih tokova

iBIS*Analiza rada maloprodaje

iBIS*Analiza ljudskih resursa