iBIS*Analiza financijskih pokazatelja

Opis rješenja:

Analiza financijskih pokazatelja je sljedeći modul koji obuhvaća:

 • Deduktivni (Du Pont-ov) sustav pokazatelja
 • Induktivni (Altmanov ili Z-Score) sustav pokazatelja
 • Bilanca na dan
 • Račun dobiti i gubitka
 • Novčani tok
 • Izvještaj o promjeni glavnice

Pokazatelji:

 • Profitabilnosti
 • Likvidnosti
 • Zaduženosti
 • Aktivnosti
 • Ekonomičnosti

Vrsta rješenja:
Bussines Intelligence & DW

Područje primjene:
Proizvodnja
Vlada i državne institucije
Državna samouprava (regionalni nivo)
Trgovina
Skladištenje, transport i distribucija

Kome je rješenje namjenjeno:
Za srednje velika i velika poduzeća

Ovo rješenje je povezano s iBIS*.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 9i

Razvojni alat(i): JDeveloper

OS kompatibilnost: Windowa, Linux

Infoart - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

POSiA*Sustav upravljanja maloprodajom
Integrirani sustav upravljanja maloprodajom temeljen na touch screen tehnol...

HRiDs*
Sustav upravljanja ljudskim resursima

iBIS*
Infoart Business Intelligence Suite

POSIA*Front Office

POSIA*Back Office

iBIS*Analiza poslovnih partnera

iBIS*Analiza robnih tokova

iBIS*Analiza rada maloprodaje

iBIS*Analiza ljudskih resursa