iBIS*Analiza ljudskih resursa

Opis rješenja:
  • Pregled svih troškova za plaće i druge dohotke na razini poduzeća, razrada po poslovnim jedinicama, mjestima troška i funkcijama
  • Pregled s usporedbom u zadnjih 3 do 5 godina uključujući godišnje, kvartalne i mjesečne trendove, usporedni prikaz razdoblja i udjeli u ukupnim veličinama na razini poduzeća ili poslovnih jedinica
  • Pregled plaća s razradom po vrstama primanja
  • Rang liste (bruto ili neto) za pojedine isplate ili proizvoljne periode
  • Pregledi s razradom po osobama, ukupno ili po vrstama primanja (grupiranje po radnom mjestu, stručnoj spremi, starosti, spolu...)
  • Pregledi bolovanja - skupni ili pojedinačni kroz proizvoljni period
  • Prodiranje (drill down) do pojedine isplate s potpunim podacima i specifikacijom svih davanja i ostalih isplata za pojedinačnu plaću
  • Prodiranje (drill down) do pojedinačnog obračuna za pojedinca na nekoj od isplata

Vrsta rješenja:
Bussines Intelligence & DW

Područje primjene:
Proizvodnja
Vlada i državne institucije
Državna samouprava (regionalni nivo)
Trgovina
Skladištenje, transport i distribucija

Ovo rješenje je povezano s iBIS*.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 9i

Razvojni alat(i): JDeveloper

OS kompatibilnost: Windows, Linux

Infoart - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

POSiA*Sustav upravljanja maloprodajom
Integrirani sustav upravljanja maloprodajom temeljen na touch screen tehnol...

HRiDs*
Sustav upravljanja ljudskim resursima

iBIS*
Infoart Business Intelligence Suite

POSIA*Front Office

POSIA*Back Office

iBIS*Analiza poslovnih partnera

iBIS*Analiza financijskih pokazatelja

iBIS*Analiza robnih tokova

iBIS*Analiza rada maloprodaje