iBIS*Analiza rada maloprodaje

Opis rješenja:
  • Detaljni podaci o vrijednosti prodanih artikala uključujući godišnje, kvartalne, mjesečne, tjedne i dnevne trendove
  • Usporedni prikazi razdoblja i udjeli u ukupnim veličinama na razini poduzeća, grupa prodajnih jedinica (grupirane po proizvoljnim kriterijima), pojedinih prodajnih jedinica pa sve do razine pojedinačne blagajne
  • Analiza efikasnosti prodajnog osoblja
  • Analiza stupnja iskorištenosti pojedinih prodajnih mjesta
  • Analiza uspješnosti prodajnih akcija
  • Praćenje potrošačkih navika

Vrsta rješenja:
Bussines Intelligence & DW

Područje primjene:
Proizvodnja
Vlada i državne institucije
Državna samouprava (regionalni nivo)
Trgovina
Skladištenje, transport i distribucija

Kome je rješenje namjenjeno:
Windows, Linux

Ovo rješenje je povezano s iBIS*.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 9i

Razvojni alat(i): JDeveloper

Infoart - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

POSiA*Sustav upravljanja maloprodajom
Integrirani sustav upravljanja maloprodajom temeljen na touch screen tehnol...

HRiDs*
Sustav upravljanja ljudskim resursima

iBIS*
Infoart Business Intelligence Suite

POSIA*Front Office

POSIA*Back Office

iBIS*Analiza poslovnih partnera

iBIS*Analiza financijskih pokazatelja

iBIS*Analiza robnih tokova

iBIS*Analiza ljudskih resursa