Dabar bankarsko aplikativno rješenje

Cjelokupni informacijski sustav banke

Opis rješenja:

 

Dabar bankarsko aplikativno rješenje sastoji se od modula koji pokrivaju cjelokupni informacijski sustav banke. Moduli su međusobno povezani te se kombiniraju i konfiguriraju prema potrebama korisnika. Nastali su kao rezultat višegodišnjeg iskustva u primjeni i suradnji s korisnicima. Istovremeno u njima su primijenjeni trendovi informatičkih tehnologija.

 

Module karakterizira:

 

  • prilagodljivost potrebama korisnika
    konfiguriranjem parametara modula i definicijom tipskih poslova
  • lakoća korištenja
    standardizirani izgled ekrana i funkcija, korištenje šifrarnika kod upisa šifri, praćenje statusa poslovne transakcije kroz nadzor pretinaca.
  • pouzdanost
    integritet podataka uspostavljen je na nivou relacijske baze podataka kao i ugrađenim procedurama provjere svakog zapisa. Zasebnim administrativnim programom određuju se ovlaštenja svakog korisnika.
  • povezanost s mrežama plaćanja - S.W.I.F.T., HSVP, NKS.

 

Slika ekrana

 

Vrsta rješenja:
ERP - Financial

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
banke

Povezana rješenja:

Ključne riječi:

Referentni korisnici: Podravska banka d.d., Koprivnica

Imex banka d.d. Split

Primorska banka d.d. Rijeka

HBOR

Banka Brod d.d.

Lantea Grupa d.d.

Trezor Invest d.o.o.

Hipotekarna banka AD Podgorica

Podrška za višejezičnost: Da

Dabar - logo

tel: (01) 6325-900
fax: (01) 6325-901


Kontakt osoba:
Ivančica Ljubić Perica, Direktor za komercijalu
e-mail: [email protected]