Opis rješenja:

Moduli

  • Brokerski poslovi (ver.3 )
  • Skrbnički poslovi (ver.3)
  • Knjiga trgovanja (ver.3)
  • Vođenje dioničara banke (ver.3)

 

predstavljaju podršku poslovanju prilikom kupovine i prodaje vrijednosnica, brige o vrijednosnicama i obračuna naknada po obavljenim transakcijama, te unosu udjela kapitala u poduzećima i njihovih postotaka, te dioničara banke.

U okviru brokerskih i skrbničkih poslova sadržani su poslovi otvaranja naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnica, njihove izmjene ili opoziva. Aplikacijom je omogućeno uparivanje brokerskih naloga s transakcijama napravljenim na tržištu. Uparivanje je potpuno automatizirano prema algoritmu. Uparivanjem se stanje na računu vrijednosnica automatikom uvećava za onoliko koliko se smanjuje slobodna količina vrijednosnica na tržištu. Nalog će se uparivati sve dok se u potpunosti ne upari, odnosno dok se ne potroši sva slobodna količina kod potencijalnih transakcija.

Vrsta rješenja:
ERP - Financial

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Banke

Ovo rješenje je povezano s Dabar bankarsko aplikativno rješenje.

Ključne riječi: brokerski, dionice, dioničari, knjiga trgovanja, papiri, skrbnički, vrijednosni, broker, vrijednosnice

Podrška za višejezičnost: Da

Dabar - logo

tel: (01) 6325-900
fax: (01) 6325-901


Kontakt osoba:
Ivančica Ljubić Perica, Direktor za komercijalu
e-mail: [email protected]