Opis rješenja:

Moduli:

  • Kreditno poslovanje - šalterski rad (Krediti, ver.6)
  • Kreditno poslovanje - back office (Krediti, ver.6)
  • Mjenično poslovanje (Mjenice, ver.2)
  • Fakturiranje (Krediti, ver. 6 i Mjenice, ver.2)

pokrivaju poslove vođenja raznih kredita i mjenica za sve vrste klijenata, sa svim promjenama koje se događaju tijekom cijelog životnog ciklusa: promjene uvjeta kredita, obračuni kamata, naplata kredita, zatvaranje kredita. Pokrivene su standardne vrste kredita prisutne u praksi. Obračun kamata je automatiziran na osnovu parametara. Ugrađene su opcije revalorizacije, indeksacije i obračun rezervacija. Izvještaji pokrivaju referentni nivo kao i najčešću statistiku za praćenje bankarskih kreditnih produkata.

Vrsta rješenja:
ERP - Financial

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Bankama

Ovo rješenje je povezano s Dabar bankarsko aplikativno rješenje.

Ključne riječi: kamate, kredit, mjenice, obračun, fakturiranje, krediti

Podrška za višejezičnost: Da

Dabar - logo

tel: (01) 6325-900
fax: (01) 6325-901


Kontakt osoba:
Ivančica Ljubić Perica, Direktor za komercijalu
e-mail: [email protected]