Opis rješenja:

Moduli:

  • Devizni platni promet (Devizni obrasci, ver. 4)
  • Domaći platni promet u sustavu velikih plaćanja (HSVP, ver. 1)
  • Domaći platni promet u sustavu malih plaćanja (NKS, ver. 1)
  • Podrška radu autorizacije prema FINI - prema modelu 3 (Mod, ver. 3)
  • RTGS clearing (ver. 1)

 

bazirani su na konceptu da program formatira uneseni nalog za plaćanje u poruku. Na području deviznih plaćanja program je dokazan u praksi kroz generiranje tisuća poruka u više banaka.

 

U tijeku transformacije domaćeg sustava plaćanja u praksi je primijenjen modul sustava velikih plaćanja, a modul za mala plaćanje sudjelovao je u fazi testiranja i uspješno je u primjeni. Unos platnog naloga je jedinstven, tako da se može koristiti u svakoj organizacijskoj jedinici koja generira platni nalog. Ugrađeni su postupci odobrenja plaćanja (verifikacija i autorizacija) uz kontrolu "potrošnje" definiranjem internih, bančinih limita.

Vrsta rješenja:
ERP - Financial

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Banke

Ovo rješenje je povezano s Dabar bankarsko aplikativno rješenje.

Ključne riječi: clearing, domaći, RTGS, devizni, FINA, platni promet

Podrška za višejezičnost: Da

Dabar - logo

tel: (01) 6325-900
fax: (01) 6325-901


Kontakt osoba:
Ivančica Ljubić Perica, Direktor za komercijalu
e-mail: [email protected]