Opis rješenja:

 

Moduli:

 

  • Financijsko knjigovodstvo (Financijsko, ver. 3)
  • Izvještaji (Eksterni izvještaji, ver. 2)
  • Statistička izvješća (Stat, ver. 1)
  • Matični (Matični, ver. 1)
  • Praćenje PDV-a u financijskim institucijama (Fakture, ver. 3)

 

Podaci iz analitika koji se vode ostalim modulima prenose se u glavnu knjigu automatski, "povlačenjem" iz analitika na nivou dana. Prijenos je automatski, a uloga korisnika kontrolna. Učitavanje izvoda ZAP-a je automatizirano preuzimanjem izvoda na mediju. Distribucija izvoda na organizacijske dijelove je centralna. Za potrebe izvještavanja razvijen je zaseban modul koji podržava izvještaje za potrebe banke i propisane izvještaje za vanjske institucije.

 

Modul Statistička izvješća, pored propisanih izvješća u RH, ima karakteristike report generatora, odnosno omogućava izradu izvještaja kojeg kreira korisnik.

 

Modul matični sadrži upite o ukupnom stanju sredstava jednog komitenta u banci, kreditnim zahtjevima, financijskim izvještajima komitenata i obračun stanja i kašnjenja obveza komitenata (IKR, gradacija).

 

Modul praćenja PDVa u financijskim institucijama omogućava obračun poreza na dodatnu vrijednost u fin. institucijama prema zakonskoj regulativi, te vođenje knjige ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) računa.

Vrsta rješenja:
ERP - Financial

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Banke

Ovo rješenje je povezano s Dabar bankarsko aplikativno rješenje.

Ključne riječi: glavna, izvješća, izvještaj, izvodi, knjiga, matični, PDV analitika, statistička, knjigovodstvo

Podrška za višejezičnost: Da

Dabar - logo

tel: (01) 6325-900
fax: (01) 6325-901


Kontakt osoba:
Ivančica Ljubić Perica, Direktor za komercijalu
e-mail: [email protected]