Opis rješenja:

Modul

  • Administracija internet bankarstva (Internet bankarstvo, ver.3)

 

omogućuje "administraciju" usluga internet bankarstva. Uslugu internet bankarstva mogu koristiti svi klijenti banke: građani i poslovni subjekti.

Korištenje internet tehnologije omogućava: provjeru stanja svih računa, izradu kunskih i deviznih platnih naloga, poslove kupoprodaje sredstava. Svi podaci koji su posljedica unosa naloga za plaćanje putem internet bankarstva automatizmom su povezani s drugim aplikativnim rješenjima: platnim prometom, depozitnim poslovanjem, kreditnim poslovanjem i dr.

Vrsta rješenja:
ERP - Financial

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Banke

Ovo rješenje je povezano s Dabar bankarsko aplikativno rješenje.

Ključne riječi: e-banking, ebanking, nalog, bankarstvo, Internet, platni

Podrška za višejezičnost: Da

Dabar - logo

tel: (01) 6325-900
fax: (01) 6325-901


Kontakt osoba:
Ivančica Ljubić Perica, Direktor za komercijalu
e-mail: [email protected]